Vanaf 25 mei 2018 is Qweb verplicht om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen onze klanten meer privacyrechten. Ook andere organisaties moeten hun systemen en processen op deze nieuwe wet inrichten. Maar wat betekent dit nou voor Qweb en voor de klanten van Qweb?

Wat is de AVG?

De AVG zorgt ervoor dat de privacyrechten uitgebreid en verstrekt worden. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen tot het verwerken van persoonsgegevens. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken.

Wat verandert er?

Naast versterking zijn er ook een aantal aanvullende rechten, bijvoorbeeld:

Recht op vergetelheid
Men heeft het recht om organisaties te vragen hun persoonsgegevens te wissen, het recht op vergetelheid geldt niet altijd. In onderstaande link vind je de voorwaarden. Wat houdt het recht op vergetelheid uit de AVG in?

Recht op dataportabiliteit
Ofwel het ‘recht om gegevens over te dragen’. Dit houdt in dat men het recht heeft om zijn persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Men kan dit vervolgens gemakkelijk doorspelen aan andere partijen van dezelfde soort dienst. Ook kunnen zij vragen om deze gegeven rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De versterking en uitbreiding van de reeds bestaande privacyregels geven organisaties meer verantwoordelijkheden. Organisaties zijn dus verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met de persoonsgegevens van mensen.

Wat kan ik als klant doen?

Wees bewust van de data die jij of jouw leverancier verwerkt, welke persoonsgegevens worden met welk doel opgeslagen en breng dit in kaart. Daarnaast kan je zelf voor bepaalde encryptie zorgen. Kunnen klanten gegevens achterlaten op jouw website? Zorg dan voor een SSL certificaat en zorg dat deze data versleuteld opgeslagen wordt. Neem contact op met partijen die jouw data verwerken en vraag naar hun verwerkingsovereenkomst, zo weet je zeker wat er met jou data gebeurd.

Qweb

We hebben onze privacyverklaring aangevuld met additionele informatie, daarnaast hebben wij onze algemene voorwaarden aangevuld met een verwerkersovereenkomst.