gedragscodeQweb is naast .EU Code of Conduct deelnemer ook Gedragscode.com deelnemer. Gedragscode.com is de gedragscode voor alle internet service providers (ISP’s). Een ISP die de gedragscode onderschrijft geeft daarmee aan dat bij deze de klant nog steeds koning is. Daarnaast biedt de Gedragscode.com de klant ook een aantal extra zekerheden, waar de ISP (juridisch) aan gebonden is en die wanneer dat nodig is door de klant af te dwingen zijn. De Gedragscode.com kan het beste worden gezien als een samenvatting van zaken die je van elke ISP zou mogen verwachten! Bij Gedragscode.com deelnemers geldt klant = koning! En daar sluit Qweb zich volledig bij aan.

Meer informatie over Gedragscode.com vind u hier.