Niet roepen, maar doen! Dit was onze motto voor het afgelopen jaar. Ons streven voor het afgelopen jaar was het behalen van winst uit duurzaamheid. Het investeren in energiezuinige apparatuur, beter inrichten van infrastructuur en zoveel mogelijk virtualiseren heeft geleid tot 12% besparing in stroomverbruik. Wij zijn trots dat onze inspanningen en investeringen hebben geleid tot winst voor Qweb en het milieu. Qweb heeft in 2012 ook een Windunie certificaat voor het gebruik van groene stroom ontvangen, waarin wordt bewezen dat Qweb haar stroom compenseert met duurzame energie. De Winduniestroom is echt schoon en wordt 100% opgewekt met windenergie. Ook in de toekomst blijft winst uit duurzaamheid ons uitgangspunt, omdat wij geloven in de kracht van groen!

Bekijk hier de Windunie certificaat van groene stroom