Met het oog op transparantie publiceren wij de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek die wij in oktober 2011 hebben afgenomen. Dankzij uw deelname kunnen we meer bewuste en effectieve beslissingen nemen over onze bedrijfsvoering. Om u meer inzicht te geven in de kwaliteit en tevredenheid van onze dienstverlening hebben wij bij elke vraag een korte uitleg gegeven van de antwoorden.

De resultaten van deze vraag toont dat de meerderheid (44%) van de respondenten (796) heeft aangegeven op advies van anderen voor Qweb te hebben gekozen. Bovendien geeft een tweede meerderheid (28%) van de respondenten aan, dat de kwaliteit een grote rol heeft gespeeld in de keuze voor Qweb. Uit de resultaten blijkt ook dat de prijs voor 27% van de respondenten een belangrijke rol heeft gespeeld in hun keuze.

De meerderheid (48%) van de respondenten heeft aangegeven via derden klant te zijn geworden van Qweb. 22% van de respondenten hebben beantwoord met (anders, namelijk). De antwoorden van de respondenten bevestigen dat Qweb haar meeste klanten via mond-tot- mond reclame binnen heeft gekregen. Dit is alleen maar een resultaat waar wij trots op zijn, omdat wij ook het liefst op deze manier willen groeien.

Een zeer hoog percentage (62%) van de respondenten heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de prijs-kwaliteit verhouding van Qweb. Slechts 5% van de respondenten zijn ontevreden. Deze resultaten motiveren ons nog meer om de tevredenheid op hoog niveau te houden.

Wij hebben u gevraagd in welke mate u tevreden bent over uw domeinnaam. De percentages van tevredenheid en zeer tevredenheid liepen aan elkaar gelijk. 43% van de respondenten heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over de domeinnaam. Slechts 4% van de respondenten zijn zeer ontevreden over dit product.

Ook dit product werd door de meerderheid (38%) van de respondenten met tevredenheid beoordeeld. 33% van de respondenten zijn zelfs zeer tevreden en slechts 4% heeft beantwoord met “zeer ontevreden”.

79% van de respondenten heeft aangegeven dit product niet te gebruiken. Een tweede meerderheid (13%) is tevreden over dit product. Ook bij deze vraag is het percentage van ontevredenheid (1%) zeer laag.

Deze vraag is sterk van belang, omdat de tevredenheid over het supportcontract veel zegt over de service van Qweb. De meerderheid (73%) van de respondenten heeft aangegeven dit product niet te gebruiken. 15% is tevreden en 9% is zeer tevreden over het supportcontract van Qweb.

De meerderheid (78%) van de respondenten heeft aangegeven geen gebruik te maken van een Dedicated Server. 14% van de respondenten die dit product wel gebruiken zijn tevreden over hun Dedicated Server. Verder heeft 8% van de respondenten aangegeven zelfs zeer tevreden te zijn over dit product.

Ook bij deze vraag maakt de overgrote meerderheid (82%) van de respondenten geen gebruik van dit product. De meerderheid (11%) van de respondenten die dit product wel gebruiken zijn tevreden over de Hosted Exchange. Slechts 1% van de respondenten die dit product gebruiken zijn zeer ontevreden.

Op deze vraag heeft 13% van de respondenten die dit product wel gebruiken aangeven tevreden te zijn. 6% van de respondenten zijn zeer tevreden en slechts 1% geeft aan zeer ontevreden te zijn over de Online backup van Qweb.

Op de vraag in welke mate bent u tevreden over uw SSL certificaten, heeft de overgrote meerderheid (14%) van de respondenten die wel gebruik maakt van SSL certificaten aangegeven tevreden te zijn over dit product. 5% van de respondenten zijn zeer tevreden en slechts 1% van de respondenten die SSL Certificaten hebben zijn ontevreden.

De meerderheid (12%) van de respondenten die wel gebruik maken van Colocatie zijn tevreden over dit product, 4% van de respondenten zijn zeer tevreden over Colocatie. Slechts 1% van de respondenten geeft aan zeer ontevreden te zijn.

Een overgrote meerderheid (52%) van de respondenten had helaas geen mening over welke producten Qweb zou kunnen opnemen in haar assortiment. De resultaten tonen dat 23% van de respondenten die wel een mening hebben gegeven, het liefst Private Cloud in het assortiment van Qweb willen hebben. 21% is van mening dat Online Storage opgenomen moet worden in het assortiment van Qweb. Verder zijn de percentages voor Voip (15%) en Glasvezel(13%) bijna aan elkaar gelijk.

Bij deze vraag kregen wij antwoorden waar wij als organisatie erg trots op zijn. De overgrote meerderheid (52%) heeft aangegeven tevreden te zijn over de service van Qweb. 43% van de respondenten heeft aangegeven zelfs zeer tevreden te zijn. Slechts 5% heeft aangegeven ontevreden te zijn. Wij werken er hard aan om deze tevredenheid te behouden.

Bij deze vraag was het mogelijk om tussen meerdere antwoordmogelijkheden te kiezen. Bereikbaarheid (73%) en Snelheid (72%) worden door de respondenten als belangrijkste aspecten gezien bij het oplossen van een technisch probleem. Ook dit krijgt meer aandacht door in de toekomst langere openingstijden te hebben, zodat wij altijd beschikbaar kunnen zijn wanneer u ons nodig heeft.

Wij hebben u gevraagd of u ook bereidt zou zijn om ons aan te bevelen bij anderen in uw omgeving. Een overgrote meerderheid (81%) van de respondenten heeft aangegeven ons te willen aanbevelen bij anderen in de omgeving. Slechts 4% van de respondenten heeft met “ nee” beantwoord.

43% van de respondenten vindt het logo van Qweb herkenbaar. 31% heeft aangegeven geen associatie te hebben met het logo. 30% vindt het logo van Qweb professioneel. Uit deze resultaten hebben wij geconcludeerd dat het logo niet op het gewenste niveau herkenbaar is. Hierdoor zijn wij begonnen aan het ontwikkelen van een logo waarmee onze klanten zich beter kunnen associëren.

Bij deze vraag heeft 39% van de respondenten aangegeven dat het kleurgebruik van het logo herkenbaar is. Hier staat tegenover dat 38% geen associatie heeft met het kleurgebruik. 22% van de respondenten vindt het kleurgebruik professioneel. Ook bij deze vraag kunnen wij concluderen dat het logo onze klanten niet op het gewenste niveau aanspreekt.

De website wordt door 36% van de respondenten professioneel gevonden. 29% van de respondenten geeft aan dat de website productgericht is. Helaas heeft 25% van de respondenten geen associatie bij de website en 12% vindt de website servicegericht. Wij zijn bezig om de website servicegerichter te maken door u zoveel mogelijk van product informatie te voorzien.

37% van de respondenten heeft aangegeven dat de vormgeving van de website professioneel is. Helaas heeft 29% van de respondenten geen associatie bij de vormgeving van de website. 22% van de respondenten vindt dat de vormgeving van de website herkenbaar is. 19% vindt de vormgeving productgericht. De vormgeving verdient meer aandacht, daarom zijn wij bezig met een nieuw ontwerp van de website.

Uit de resultaten is gebleken dat 61% van de respondenten eens is met de stelling: Qweb is een professionele organisatie. Maar liefst 17% is het volledig mee eens met de stelling. Slechts 3% is het volledig mee oneens.

De overgrote meerderheid (60%) van de respondenten is van mening dat Qweb een betrouwbare organisatie is. 19% heeft aangegeven volledig mee eens te zijn met de stelling. Slechts 5% is het oneens en ziet Qweb niet als een betrouwbare organisatie.

Op deze stelling heeft een overgrote meerderheid (51%) van de respondenten aangegeven het er mee eens te zijn dat Qweb een servicegerichte organisatie is. 19% is volledig mee eens met deze stelling. Helaas heeft 21% geen mening over deze stelling. Slechts 5% van de respondenten is het oneens dat Qweb een servicegerichte organisatie is.

Uit de resultaten is gebleken dat een meerderheid van 58% van de respondenten geen mening heeft over deze stelling. 29% van de respondenten is het eens met de stelling. 6% is het volledig mee eens met de stelling. Slechts 5% is het oneens en vindt Qweb geen innovatieve organisatie. Wij werken momenteel hard aan dit punt, omdat wij ook sterk willen uitblinken op het gebied van innovatie.

69% van de respondenten heeft geen mening over de stelling: Qweb is een echte MVO organisatie. 19% van de respondenten is het eens met de stelling. Ook bij deze vraag is slechts 5% van de respondenten het oneens met de stelling. Slechts 3% van de respondenten is het volledig mee oneens met deze stelling. In onze nieuwe strategie zal Maatschappelijk verantwoord ondernemen veel meer aandacht krijgen. Wij zullen steeds meer goede doelen ondersteunen en alternatieven zoeken om ons stroomverbruik te verminderen.