Zoals al eerder aangekondigd, zal SIDN vanaf vandaag gebruik maken van een nieuw DomeinRegistratieSysteem (DRS). Middels dit systeem zullen er een aantal zaken wijzigen en vereenvoudigen met betrekking tot .nl domeinnamen.

Een registratiecontract is niet langer nodig, een contract tussen u en Qweb is voldoende.

Een andere  wijziging is dat de eisen voor een geldige DNS configuratie overbodig zijn; Kort door de bocht betekent dit dat een domeinnaam geregistreerd kan worden, zonder dat deze in de DNS servers is opgenomen. Dat klinkt wellicht handig, maar het is uiteraard niet de bedoeling. Periodiek zal er dan nog wel gecontroleerd worden of de zonefile correct is, en zo niet dan zal daarop actie worden ondernomen.

De grootste wijziging doet zich echter voor in de manier waarop .nl domeinen kunnen worden verhuist. Dit zal, net als met al veel andere extensies het geval is, gaan gebeuren met authorisatiecodes. SIDN noemt dit ‘Tokens’, maar het komt feitelijk op hetzelfde neer. Als u een .nl domeinnaam wil verhuizen dan is de huidige provider verplicht om u een zogenaamde ‘Token’ te geven. Met deze ‘Token’ kan de nieuwe partij dan het domein verhuizen.

Op deze manier zijn dus ook de verhuis-formulieren overbodig en deze komen dan ook te vervallen.

SIDN heeft een artikel geplaatst met ook daarin een overzicht van de wijzigingen.